Akıl ve Zeka Oyunları Bu oyunlar ile “Eğlenerek öğreniyoruz.”

  Akıl ve Zeka Oyunları

  Çocuklar için kaç yaşında olurlarsa olsunlar eğitim yöntemlerinin olmazsa olmazı oyunlardır. Ailece oynanan oyunlar, çocukların akranlarıyla oynayabileceği oyunlar ve oyuncaklar çocuklarda bilişsel gelişim, fiziksel gelişim, dil gelişimi, dikkat gelişimi, sosyal ve duygusal gelişim sağlar.

“Akıl ve Zeka Oyunları”  anaokulu öğrencilerinin; üretkenlik, düşünme becerileri, görsel algı, analiz becerisi, dikkat ve hayal gücü, matematiksel zeka gelişimi, refleks gelişimi ve farkındalık yeteneklerini geliştiren bütünleşik bir eğitim sistemidir. Çocuklar “akıl ve zeka oyunları” sayesinde geometri ve matematik kavramlarını öğrenirken grup çalışmaları sayesinde sosyal becerilerini ve iletişim yeteneklerini geliştirirler.

To Top ↑