Minik TEMA

  Minik TEMA Eğitim Programı okul öncesi eğitim çağındaki çocukların doğada daha çok zaman geçirmelerini, gözlem yapmalarını, merak duygusuyla doğayı keşfetmelerini sağlamak ve ekolojik okuryazarlık becerilerini güçlendirmek amacı ile tasarlanmıştır.

Faaliyetler

Toprak, su varlıkları, biyolojik çeşitlilik, ekosistem, hava, doğada gözlem, sürdürülebilir yaşam gibi konularda oldukça geniş bir kurguda hazırlanmış olan eğitim materyalleri ve her konu başlığı altındaki etkinlik yönergeleri sayesinde öğrencilerimiz zengin bir müfredata sahip olur.

To Top ↑