Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

İngilizce (Oynayarak Öğreniyoruz)

Okulumuzda yarım gün İngilizce eğitim programı uygulanmaktadır.

Jimnastik (Vücut Kontrolü ve Esneklik

Cimnastik sporu,herhangi bir spor dalına yönelmeden önce yapılabilecek temel bir spor dalıdır.

P4C (Çocuklarla Felsefe)

Çocuklar tam anlamıyla öğrenmeyi öğrenme ve anlama zevkini tadarlar.

Satranç (Zihin Jimnastiği)

Okul öncesi dönemde satranç eğitimi alan çocukların,sadece matematik becerilerinde değil,birçok zihinsel aktivitede pek çok yaşıtından daha iyi performans sergiledikleri belirlenmiştir.

Derslerimiz

Atölye

Sanat Atölyesi,Mutfak Atölyesi,Dans Atölyesi,Seramik Atölyesi,Orff-Ritim Atölyesi,Stem Atölyesi…

Anaokulu

Fiziksel ,zihinsel ve duygusal gelişimlerinin çok büyük bir kısmını tamamladıkları bu yaşlarda yüzlerce çocuğun hayatına dokunup onların gerçek potansiyellerine ulaşmalarını sağladık.

Montessori

Her çocuğun farklı öğrenme hızına ve ilgi alanlarına sahip olduğunu kabul ediyoruz.

Robotik Kodlama

Kodlama ile çocuklar problem çözmeyi,analitik düşünmeyi,sorgulama yapmayı ve çok yönlü düşünmeyi öğreniyoruz.

Akıl ve Zeka Oyunları

Bu oyunlar ile “Eğlenerek öğreniyoruz.”

Waldorf

Eğitimi sanata dönüştürmeyi çok seviyoruz…

Polen Anaokulu

Uzun yıllar çocukların birbirinden farklı algılama,öğrenme ve olaylara farklı yaklaşım ve problem çözme tarzları olduğunu gözlemledik. Bu nedenle müfredatımızı beceri odaklı tasarladık.

To Top ↑