Öğrenmek İçin Kritik Dönemler

Öğrenmek İçin Kritik Dönemler

KRİTİK DÖNEMLER

Çocuklar öğrenme sürecinde "kritik dönemler"den geçerler.İdeal öğrenme fırsatı sunan bu dönemlerin çoğu,hayatta bir kere yaşanır.

"KRİTİK DÖNEMDEKİ ÇOCUK ÇEVRESİNDEKİ HER ŞEYE MERAKLA YAKLAŞIR."

Çocukların ilgi ve eğilimleri çeşitli aşamalardan geçerek  gelişir.Bu aşamalar kritik dönemler olarak adlandırılır.Bu dönemlerde çocuklar,çevrelerinde gördükleri şeylere büyük bir ilgi ve merakla yaklaşırlar.Yeterince istifade edildiğinde her kritik dönem çocuğun gelişimini etkileyen bir fırsata dönüşür.